Hədislərdən belə nəticə əldə edilir ki, bir neçə şey istəklərin həyata keçməsini asanlaşdırır:
1. Həmişə və israrla dua etmək;
2. Sədəqə vermək;
3. Siləyi-rəhm etmək;
4. Günahların bağışlanılması üçün tövbə etmək;
5. Ata-anaya qulluq etmək, onların dualarını qazanmaq;
6. Duadan öncə və sonra salavat demək;
7. Şam və işa namazları arası dua etmək;
8. İmam Hüseyninin (ə) ziyarətgahında qübbənin altında dua etmək. NUR-AZ.COM


more post like this