222.İsrafçılıq

Quran:

«Qohum-əqrəba, yoxsul və müsafirlərin haqqını ver və heç cür israf etmə! Həqiqətən israfçılar şeytanlarla qardaşdırlar və şeytan Rəbbinə qarşı nankor idi.»[1]

Hədis:

749.İmam Əli (ə):«Səxavətli ol, amma israfçı olma; qənaətçi ol, amma bərk olma!»[2]

750.İmam Əli (ə):«İsrafçılıq yoxsulluğun başlanğıcıdır.»[3]

751.İmam Əli (ə):«İsrafçılıq müflisliklə yoldaşdır.»[4]

752.İmam Əli (ə):«İsrafçılıqla öyünən kəs yoxsulluqla xar olar.»[5]

753.İmam Sadiq (ə) «israfçılıq etmə» ayəsi barəsində buyurmuşdur:«Allahın itaətindən qeyri yolda bir şey xərcləyən kəs israfçı, xeyir və yaxşı yolda xərcləyən isə qənaətçidir.»[6]

754.İmam Sadiq (ə) əbu Bəsirin «israfçılıq etmə» ayəsi barəsindəki sualının cavabında buyurmuşdur:«İnsan öz malını tələf edir və əliboş qalır.» əbu Bəsir dedi:«Deməli halal malda da israfçılıq ola bilər?» İmam (ə) buyurdu:«Bəli.»[7]

 

 

 

 

 

 

 

Mizanulhikmətin (xülasəsi)I cild

 [1] İsra, ayə 26, 27

[2] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.18, səh.150

[3] Ğurərul-Hikəm, hədis 890

[4] Ğurərul-Hikəm, hədis 1043

[5] Ğurərul-Hikəm, hədis 9057

[6] Təfsir əl-Əyyaşi, c.2, səh.288, hədis 53

[7] Təfsir əl-Əyyaşi, c.2, səh.288, hədis54


more post like this