islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. İsrafçılıq

  İsrafçılıq

  İsrafçılıq
  Rate this post

   

  222.İsrafçılıq

  Quran:

  «Qohum-əqrəba, yoxsul və müsafirlərin haqqını ver və heç cür israf etmə! Həqiqətən israfçılar şeytanlarla qardaşdırlar və şeytan Rəbbinə qarşı nankor idi.»[1]

  Hədis:

  749.İmam Əli (ə):«Səxavətli ol, amma israfçı olma; qənaətçi ol, amma bərk olma!»[2]

  750.İmam Əli (ə):«İsrafçılıq yoxsulluğun başlanğıcıdır.»[3]

  751.İmam Əli (ə):«İsrafçılıq müflisliklə yoldaşdır.»[4]

  752.İmam Əli (ə):«İsrafçılıqla öyünən kəs yoxsulluqla xar olar.»[5]

  753.İmam Sadiq (ə) «israfçılıq etmə» ayəsi barəsində buyurmuşdur:«Allahın itaətindən qeyri yolda bir şey xərcləyən kəs israfçı, xeyir və yaxşı yolda xərcləyən isə qənaətçidir.»[6]

  754.İmam Sadiq (ə) əbu Bəsirin «israfçılıq etmə» ayəsi barəsindəki sualının cavabında buyurmuşdur:«İnsan öz malını tələf edir və əliboş qalır.» əbu Bəsir dedi:«Deməli halal malda da israfçılıq ola bilər?» İmam (ə) buyurdu:«Bəli.»[7]

   

   

   

   

   

   

   

  Mizanulhikmətin (xülasəsi)I cild

     [1] İsra, ayə 26, 27

  [2] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.18, səh.150

  [3] Ğurərul-Hikəm, hədis 890

  [4] Ğurərul-Hikəm, hədis 1043

  [5] Ğurərul-Hikəm, hədis 9057

  [6] Təfsir əl-Əyyaşi, c.2, səh.288, hədis 53

  [7] Təfsir əl-Əyyaşi, c.2, səh.288, hədis54