929. Həddi aşmaq

Quran:

«Ey Adəm övladları! Hər bir məscidə gedəndə öz zinətlərinizi geyinin, yeyin, için və israf etməyin ki, Allah-taala israf edənləri sevməz.» [1]

Hədis

2989. İmam Əli (ə):«Biçarə israfçı! Öz nəfsinin islahından və əldən verdiklərinin yerini doldurmaqdan necə də uzaqdır.»[2]

2990. İmam Əli (ə):«İsraf puçluqdur, orta həddi gözləməksə sərvət gətirər.»[3]

2991. İmam Əli (ə):«Malı nahaq yerə xərcləmək israf və zay etməkdir»[4]

2992. İmam Səccad (ə) (duada): «Ey Allahım! Məni israf etməkdən çəkindir, ruzimi tələf olmaqdan qoru, malıma bərəkət verməklə onu artır və onu xeyir işlərdə xərcləməyin yolunu mənə göstər.»[5]

 

930. İsrafçının nişanəsi

2993. Allahın Peyğəmbəri (s):«İsrafçının dörd nişanəsi var:  batil işlərlə öyünər, ona aid olmayan şeyi yeyər, xeyirli işlərə meylsiz olar və ona xeyir verməyən şəxsi inkar edər.»[6]

2994. İshaq ibn Əmmar:«İmam Sadiqdən (ə) soruşdum:«Mö’minin on köynəyi ola bilərmi?» Həzrət buyurdu:«Bəli.» Ərz etdim:«İyirmi köynək necə?» Buyurdu:«Bəli. Bunlar israf deyil. İsraf çöl, bayır və qonaq paltarını ev və əlaltı paltarları etməkdir.»[7]

2995. İmam Əskəri (ə):«Həqiqətən, səxavətin həddi var. Əgər onu aşsalar israf olar.»[8]

 

931. İsrafın ən az həddi

2996. Allahın Peyğəmbəri (s):«Ürəyin istədiyi hər şeyi yemək israfdır.»[9]

2997. İmam Sadiq (ə):«İsrafın ən az həddi qabın dibində qalan suyu, ya yeməyi atmaq, həmçinin bayır paltarını ev və əlaltı paltarına çevirmək və (xurma və meyvələrdəki) çəyirdəyi tullamaqdır.»[10]

932. İsraf sayılmayan şey

2998. Allahın Peyğəmbəri (s):«İsrafda bir xeyir gizlənməmişdir və xeyir işlərdə israf yoxdur.»[11]

2999. İmam Sadiq (ə):«Bədəni sağlam saxlayan şeydə israf yoxdur… əslində israf malı tələf edən və bədənə ziyan verən şeylərdir.»[12]

3000. «Biharul-Ənvar»:«İmam Kazimdən (ə) soruşurlar:«On köynəyə sahib olmaq israfdırmı?» Buyurur:«Xeyr. Əksinə, çox köynəyə sahib olmaq köynəklərin ömrünü uzadar. İsraf çöl paltarını çirkli yerə geyməkdir.»[13]

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

 [1] Ə‘raf, ayə 31

[2] Ğurərul-Hikəm,hədis 10092

[3] Biharul-Ənvar, c.72 , hədis 9

[4] Nəhcül-Bəlağə, xütbə 126

[5] Səhifeyi-Səccadiyyə,səh. 86, dua 20

[6] Tuhəful-Uqul,səh. 22

[7] Biharul-Ənvar, c.79,səh. 317 , hədis 1

[8] əd-Durrətul-Bahirə,səh. 43

[9] Kənzul-Ummal, hədis 7366

[10] Biharul-Ənvar,c.75,səh. 303 , hədis 7

[11] Biharul-Ənvar,c.77,səh. 165 , hədis 2

[12] Biharul-Ənvar,c.75,səh. 303 , hədis 6

[13] Biharul-Ənvar,c.79,səh. 317 , hədis 1


more post like this