Zəkat lüğətdə inkişaf və təmizlik mə`nasındadır. Bəli, imkansız adamlara ürək yandırmaq və onlara kömək, mə`nəvi inkişafa səbəbdir. Zəkatı ödəmək həm malın imkansız adamların haqqından təmizlənməsinə və həm də ruhun xəsislikdən, tamahdan, çox var-dövlət toplamaqla fəxr etməkdən paklanmasına səbəbdir.
Zəkat fiqh terminində maldan müəyyən bir hissənin ödənməsidir.
Zəkat Qur`anda ümumi bir mə`nanı əhatə edir, vacib və müstəhəb köməklərə deyilir. Bə`zən də imkansız adamlara kömək etmək üçün zəkat sözünün yerinə, infaq, sədəqə, maldan vermək sözü gəlmişdir. Eləcə də zəkat kəlməsi təmizlik mə`nasında da gəlibdir.
Allah-Taala buyurur: “Biz həm də həzrət Yəhyaya öz dərgahımızdan bir mərhəmət, məhəbbət, (əməl və ruhda) paklıq bəxş etdik. O, çox təqvalı idi.”(Məryəm/13)

İSLAMDAKI ZƏKATIN DİGƏR DİNLƏRDƏKİ ZƏKATLA FƏRQİ
Ayə və rəvayətləri araşdırdıqdan sonra aydın olur ki, İslam dinindəki zəkat, digər ilahi dinlərdəki kimi bir növ vəsiyyət, əxlaqi sifariş, moizə, camaatın yalnız yaxşılığa rəğbət göstərib xəsislikdən çəkinməsi kimi deyil. Əksinə, İlahi bir fərizədir (vacibdir) və ona e`tinasız yanaşmaq fisq və günahdır. Onun vacibliyini inkar edən kafir hesab olunur.
İslamda onun nisab həddi, miqdarı, məsrəfi, zəkatın ödənməsinin zaman və şəraiti, onu ödəməyin keyfiyyəti dəqiq şəkildə müəyyən olunubdur. Onu təhvil almağın məs`uliyyəti İslam dövlətinin öhdəsindədir. İslam dövləti zəkat ödəməkdən imtina edən kəslər üçün cəza tə`yin etmişdir və onu ödəməyənlərlə əgər dinin zəruriliyinin inkar edilməsinə səbəb olarsa, döyüşə bilər. (“Fiqhuz-zəkat”, doktor Yusif əl-Qərzavi, 1-ci cild, səh. 85 və 86)

 

 

islammektebi.org


more post like this