Sevib-sevilməyin harama düşməmək şərti ilə heç bir eybi yoxdur. Hansısa bir qadını xoşlayıb onu sevmık olar, elbette evvel özünün icazəsi və sonra Allahın göndərdiyi şəriətə uyğun olaraq. Amma məktəb vaxtı ve ya qeyri vaxtlarda sevdi-sevdi oyunu oynamaq nə İslam qanunlarına uyğundur və nə də İnsanlıq və əxlaqi normalara. İnsan gələcəkdə kiminsə həyatını uçuruma yuvarlandıracaq addımlar atmamalıdır. Sonda isə Allah-taalanın tövbə qapısı həqiqi tövbə edənlər üçün həmişə açıqdır.


more post like this