İslam Peyğəmbərinin (s) həyatı üç hissəyə bölünür: 1) Nübüvvətdən qabaq (40 il); 2) Nübüvvətdən sonra (Məkkədə 13 il); 3) Mədinəyə hicrət etməsindən sonra islam hökumətinin yaranması (10 il müddətində).


more post like this