Ona görə ki, Peyğəmbəri Əkrəm (s.ə.v.v) Alllahın təkliyinə iman gətirən ilk insan olub. Allah təala zər aləmində peyğəmbərlərdən əhd-peyman alaraq “Mən sizin pərvərdigarınız deyiləmmi?” – deyə buyuranda, Peyğəmbəri Əkrəm Allahın vahid olduğuna etiraf edən ilk şəxs olub. Buna görə də ən üstün peyğəmbər kimi məşhurlaşıb.


more post like this