sualına cavabda buyurur: “Haram işlərdə işləmək, o cümlədən şərab və donuz əti satmaq, gecə kabarları icad edib oradan qazanc əldə etmək (fırlatmaq), fəsad, fahişəlik, qumar, ºərab xorluq və s. mərkəzlərdə işləmək caiz deyildir və bu kimi yollarla əldə olunan qazanc haramdır, insan onun müqabilində aldığı əmək haqqının (şərən) maliki olmur.”

Ikinci sualın cavabında da, imam Xomeyniyə verilən sual və onun cavabı belədir:

Cavab: Sual – İsrailə kömək olduğunu bildikdə müsəlmanların kəlimilərin (yəhudilərin) müəssisələrində işə götürülməsi caizdirmi? Əgər İsrailə kömək olduğunu bilməsə, gündəlik işəmuzd üçün işə girmək necə?

Cavab – Belə işə götürülmə caiz deyildir. Bunlardan alınan əmək haqqı haramdır, şəkk olunan hallarda da gərək bu müəssisələr daxil olmasınlar.


more post like this