Başqa planetdə yaşamaq sualı iki cəhətdən araşdırıla bilər:
1). Görəsən bağqa planetlərdə yaşayış varmı? Biz onun nişanələrin görə bilirikmi? Görəsən başqa planetlərdə yaşamaq imkanı insanlar üçün realdırmı? İnsan o yerlərə gedib çıxa bilərmi?.
Bu suallara cavab vermək bizim deyil, əksinə astronomların və təbiət şunasların öhdəsindədir.
2). Əgər başqa planetlərdə yaşamaq imkanı insan üçün əlverişli olarsa İslam dininin bu barədə şəri hökümlər baxımından nəzəri nə olacaqdır? İnsan öz şəri vəzifələrini orada necə yerinə yetirəcəkdir?
Bu sualların cavabı isə din alimlərinin və mütəxəssislərinin öhdəsinə düşür. Amma ümumi olaraq deyə bilərik ki, başqa planetlər İslam dini qayda- qanunlarının çərçivəsi daxilindən kənara çıxmazsa, orada yaşamaq hər bir fərd və ya ictimaiyyət üçün zərərli olmazsa o planetlərdə yaşamağın heç bir eybi yoxdur. Həmçinin orada hər bir fərd şəri hökümlərini yerinə yetirəcəyini də öz müctəhidindən soruşa bilər. NUR-AZ.COM


more post like this