Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Bir kəs Ələm nəşrəh surəsini oxusa, Allah ona o Həzrəti (s.ə.v.v) qəmgin görüb, sonra o Həzrətin çöhrəsindən və qəlbindən qəm və qüssəni aparan şəxsin əcrini əta edər.
Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs bu surəni oxusa, mənimlə görüşmüş şəxsin muzdunu alar, və onu şəfaət etmək mənim öhdəmədir.
Çoxlu xeyir və bərəkət görmək üçün hər gün Zariyat, və İnşirah, Təlaq, və Muzzəmmil surələrini oxusun.
Hər bir mühüm mətləbin hasil olması üçün aşağıdakı xətmə üç gün əməl etsin:
Hər gün yeddi dəfə həmdi (surəni) oxuyub, yeddi yüz dəfə salavat göndərib, səksən dəfə İnşirah surəsini oxusun, sonra min bir dəfə Tovhid surəsini və yenidən yeddi dəfə Həmd surəsini və yenidən yeddi dəfə həmd surəsini oxuyub, min dəfə salavat göndərsin hacəti qəbul olunar.
Pullu və qüdrətli olmaqdan ötrü səfər ayının axırıncı çaharşənbə (üçüncü gün) günü İnşirah, Tin, Tovhid surələrinin hər birini yeddi dəfə oxusun. (təcrübə olunub)
Bir məclisdə hacətinin qəbul olunması üçün bu surəni qırx bir dəfə oxu.
Deyirlər ki, doğuşun asan olması üçün İnşirah surəsini yazıb, onu yuyub, suyunu hamilə qadına içirtsəniz, doğuşu asan və tez qurtarar. Bu surənin suyu sidik kisənin daşı üçün də faydalıdır.
Yeddi yaşına çatmamış və süd dişləri tökülməmiş qız uşağı sapı yeddi qat edib Ələm nəşrəh surəsini ona oxusun hər dəfə Kaf hərfini oxudu bir düyün vursun, yeddi düyün tamam olandan sonra yeddi dəfə İnşirah surəsini oxusun, və sonra su çiçəyi olan kəsin gözünün qabağında ass, su çiçəyi sağalar.
“Bəhrul-Mənabe” kitabında yazıb ki, sinə və mədə ağrısı üçün İnşirah sursini oxuyub ağrıyan yerə üfürün.
Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.


more post like this