İnsanı digər varlıqlarından ayıran özünəməxsus bir cəhəti var. Bu – insanın dua, münacat, öz Rəbbi ilə ünsiyyət saxlayıb, Ondan istəmək mədəniyyətidir. Həm İslama qədərki ümmətlərdə, həm də mübarək dinimizin özündə də bu mədəniyyət mövcud olub. Həqqin düşməni bir milləti məhv etmək istəyən zaman onun dua mədəniyyətini əlindən alır. İslamın ilk günündən münafiqlərin əsas işi-gücü İslamı quru, mexaniki, qəlbi tərpətməyən, göz yaşı axıtmayan bir hala salmaq üçün çalışmaq olub. Müasir zamanımızda da şeytanı (lən) ən çox narahat edən məsələ – insanın Allahla olan ünsiyyəti, eşqidir.

http://sualcavab.ge/


more post like this