Hər bir halda yalan demək pisdir, lakin bəzən iki nəfərin arasında sülh yaratmaq, zalımın şərrini dəf etmək və ya digər zəruri hallarda məsləhətə uyğun məcburən yalan demək olar. Yəni belə bir halda pislə daha pis arasında pis seçilir. Qeyd etdiyiniz halda isə yalan deməyə ehtiyac yoxdur, ən azından qarşı tərəfin fikrini başqa vasitələrlə yayındırmağa çalışmalısınız.
Əgər kimsə bilmədən yalan danışıbsa, tövbə edib Allahdan günahlarının bağışlanmasını diləməlidir.


more post like this