Cavab: Əgər onlar əqidəcə musəlmandırlarsa və icra etmədikləri ibadətləri inkar etmirlərsə, icra etmədikləri ibadətlərə görə günahkardırlar və yerinə yetirdikləri digər ibadətləri isə düzgündür.


more post like this