Əhli-Beyt (ə) məktəbinin davaçılarının borcudur ki, Məsumların həyatını öndə Peyğəmbər (s) olmaq şərti ilə dəqiqliklə nəzərdən keçirsinlər, çünki onlar İslamın şəri əsasını təşkil edən də ikincə əsas tanıtdırılırlar. Yəni şəriət (Quran və) sünnədir ki, məsumların əməli, dedikləri və təsdiq etdilərindən ələ gəlir. Buna əsasən bizim üçün maraqlıdır ki, neçə əsrlər yaşayan İmam Zamanı (ə) hansı yollarla tanıya bilərik. Aaxtarışımızın sonucundan 3 əsas yol İmam Zamanı (ə) tanımaq üçün tövsiyə olunur:

1-Həyatının tarixini dəqiqliklə mütaliə edib onların sünnətini dəqiqliklə əldə edək, xüsusən də onun fədakralı rəftarı haqda, təvazökarlığı haqda, səbri haqda və sair üstün xüsusiyyətləri haqda oxuyub düşünmək lazımdır,

 

2-Onların sözlərində təfəkkür etməklə, sözlərini dəqiqliklə başa düşmək düzdür ki, çətin olur, amma hər nə qədər fayda əldə edə bilsək o qədər də dərin tanımağa şərait yaradarıq, çünki təfəkkür etmək baxışın və əməlin düzgün yolda hərəkətinə şərait yaradır.

 

3-Allaahı tanımaq, yəni Allahın sifətlərini yaxşı tanısaq o zaman onun seçdiyi insanların da həyat tərzi və sünnəsini düzgün başa düşərik.

http://sualcavab.ge

 


more post like this