Cavab: Mənim dostlarım, dünya saraylarını yox, axirət eviniz üçün tədarük görməyi sizə vəsiyyət edirəm. Buna görə ki, siz ona layiqsiniz. Siz məgər isa ibni Məryəmin öz həvariyyunlarına nə buyurduğunu eşitmədiniz: “Dünya bir görpüdür və siz bu körpüdən köçməlisiniz. Onun aldadıcı gözəlliyinə bağlanmayın. Sizin dünyanız dənizin ləpəsi kimir. Onda ev tikmək, dəniz ləpəsinin üzərində ev tikmək kimidir. Deməli belə binanın bünövrəsi sakit və aram olmaz.

NUR-AZ.COM


more post like this