Cavab: “İnsan (yəni onun şəxsiyyəti) öz dilinin altında gizlənmişdir. İnsanın elmi, düşüncəsi və qabiliyyəti danışandan sonra üzə çıxar”.
“Tədbirli işdən peşman olmazsan”.
“Xalqı sevmək ağlın yarsıdır”.
“Əsl mömin odur ki, qəzəblənəndə haqdan uzaqlaşmasın”.
“İman elə bir dərəcədir ki, islamdan üstündür, təqva (pəhrizkarlıq) imandan üstündür, yəqin də təqvadan üstündür. Yəqin o deməkdir ki, insan bütün işlərində Allaha təvəkkül edə, Allahın qəzavü-qədərinə razı ola”.
“Salam verməkdə kasıbala varlıya fərq qoyan kəs qiyamət günündə Allahın qəzəbinə düçar olar”.


more post like this