Cavab: 1. “O kəs ki, dünən iylənmiş nütfə idi və sabah üfunətli nəcisdir, ona nə yaraşar ki, təkəbbürlü olsun?!”
2. “Əgər bir sürünün çobanı olmasa və o sürüyə iki canavar daraşa, o canavarların sürüyə vurduğu zərər vəzifəpərəst adamın cəmiyyətə və dinə vurduğu zərərdən az olar.”
NUR-AZ.COM


more post like this