Cavab: İmam Hüseyn (əleyhissalam) İraqa getdiyi vaxt vəsiyyətnamə yazaraq qardaşı Məhəmməd ibni Hənəfiyyəyə verdi. Çəsiyyətnamədə Allahın birliyinə, Peyğəmbərin nübüvvətinə və məada şəhadət verəndən sonra yazır: Mən fəsad törətmək, tüğyançılıq etmək üçün qiyam etmədim. Qiyam etməyim yalnız cəddimin ümmətinin islahı və atam Əli ibni Əbu Talibin yolunu getmək üçündür. Mənim hədəfim əmr be məruf və nəhy əz münkər etməkdir.
NUR-AZ.COM


more post like this