Cavab: Ləqəbləri: Müctəba, Təqiyy, Zəkiyy, Seyyid, Sibti Əkbər.
Künyəsi: Əbu Mühəmməd.
Atası: Əmirəl-möminin Əliyyibni Əbitalib (əleyhissalam).
Anası: Fatimeyi Zəhra (salamullahi əleyha).
Anadan olduğu gün: 25 Ramazan.
Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.
Anadan olduğu il: Hicrətdən 2 il sonra.
Şəhid olduğu gün: 7 Səfər.
Şəhid olduğu il: 49-cu hicri ili.
Ömrü: 47 il.
Şəhadətinin səbəbi: Əşəsin qızı Cödə, Müaviyənin hiyləsi ilə o Həzrəti zəhərləmişdir.
Dəfn olunduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə, “Bəqi” qəbiristanlığı.
Övladlarının sayı: 15 (8 oğlan, 7 qız).
Oğlanları:
1. Zeyd. 2. Həsən. 3. Ömər. 4. Qasim. 5. Əbdüllah. 6. Əbdürrəhman. 7. Hüseyn. 8. Təlhə.
Qızları:
1. Ümmül-Həsən. 2. Ümmül-Hüseyn. 3. Fatimə. 4. Ümmü Əbdillah. 5. Fatimə. 6. Ümmü Sələmə. 7. Rüqəyyə.
Üzüyündəki yazı: “Əl izzəti lillah” (İzzət və qüdrət yalnız Allaha məxsusdur.)
Nur-az.com


more post like this