Cavab: 1. Sənə zülm edəni bağışla. 2. Səninlə əlaqəni kəsənlə sən əlaqə yarat. 3. Səninlə cahil və nadancasına rəftar olunduğu zaman sən böyüklük göstərib, səbr et. NUR-AZ.COM


more post like this