İki dünyanı kökündən çıxaran dərvişdir,

Zahirə, batinə bağları qıran dərvişdir.

Xanəqəh, xirqə yaraşmaz işinə rindlərin,

Ondan həm bundan uzaqda dayanana dərvişdir.

Başa dərviş tacı qoymuş hamı dərviş deyil,

Papağa, can-başa biganə olan dərvişdir.

Qurma zikr halqası, zənn etmə yarım zakirdir,

Zakiri ortada zakir tanıyan dərvişdir.

Kim cəmaət arasında desə «mən dərvişəm»,

O, həqiqətdə deyil, dildə qalan dərvişdir.

Könlünün əmri ilə dərviş olan bir sufi,

Quludur hümmətinin, bəs qul haçan dərvişdir.

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 


more post like this