Hz.Əli
Haqq ilə ədalətin mənbəyidir, sirrdi Əli.
Kamil insandı Əli,Allaha olubdu vəli.

Tutub haqqın yolunu,haqqsıza duşməndi Əli.
Peygəmbərin vuran qolu, natiqi-Qurandı Əli.

Dini ilk qəbul edən şəxsd, müsəlmandı Əli.
Zülfüqarın götürüb lənətə düşməndi, Əli.

Peygəmbərin dilini süd yerinə daddı, Əli.
O,boyük alimdi, elmdə dəryadı Əli.

Əyninin paltarını eyləyən ehsandi, Əli.
Yoxsula, kimsəsizə, əl uzadan kəsdi Əli.

Peygəmbər ilə gedən meraca ilk kəsdi, Əli.
Uzadıb əl təma ərşdə təman kəsdi Əli.

Müşrüki,münafiqi gör necə titrətdi Əli.
Kimsə dərk eyləməyən sirri də dəryadı, Əli.

Gülnarə Namiqə bax gör necə acizdir, Əli.
Çox şəninə tərif də desə də yenə azdı, Əli.

http://sayt.ws/eshqem


more post like this