Hud: hidayət olunmuş Ərəb dilində adı Abir.
Atası: Şalix, anası Bəkiyyə, 2648 il Adəmin enməsindən sonra doğulmuş, 460 il yaşamış
Ad tayfasının hidayəti üçün seçilmişdir. İraqın Nəcəf şəhərindən dəfn. 3 oğlu olmuşdur.
Ad qövmü Hudu qəbul etməyib ona əziyyət verməyə başladılar. Qövmün indakarlığı səbəb oldu ki, külək vasitəsi ilə zəhərlənib əzaba düçar oldular.

Saleh (ə): Yaxşı iş görən mənasında, atası: Cabir, 2973 il Adəmin enməsindən sonra doğulmuşdur. 280 yaşamış, Səmud Qövmünün hidayəti üçün seçilmiş, Nəcəfdə dəfn olunmuşdur. Nuh (ə) nəslindən olması deyilir.
Qövmü onun risaləti üçün höccət tələb etdilər və dəvə dağdan çıxarmasını tələb etdilər. Qövm onun möcüzəsini sehr bildilər. Onlar Dəvəni öldürdülər və Saleh nifrin etdi ilahi əzab qorxulu səslə göydən onları həlak etdi.
http://sualcavab.ge

 


more post like this