Hiyləgərlər bu cahanda nə sevir, bixəbərik,

Müstəqil fikri olanlar nə çəkir, bixəbərik.

Başısevdalıyıq, aqillərin olmaz xəbəri,

Bizsə, huşyarlar hədər nə deyir, bixəbərik.

Üzünə aşiq olanlardan alınmazsa xəbər,

Bixəbərlərdən əlac tək belədir, bixəbərik.

Gizlidir pərdə açanlardan eşqin sirri,

Sirriçin, pərdə carınlar nə edir, bixəbərik.

Sirr budur, aşiq olan məstü-xərabati alar,

Bilmirik kim bu yolu öndə gedir, bixəbərik.

Öz əlinlə bizə bir cam ötür, ey saqi,

Özgələr harda, necə keyf eləyir, bixəbərik.

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 

 

 


more post like this