Dedilər ya məktəb ya HiCaB

Dedim əlhəmdulilləh məktəbim var çün KərBəLam var…

Dedilər ya elmin ya HiCaB

Dedim həmd olsun elmim var çün Qur`anım var…

Dedilər ya dərs ya HiCaB

Dedim şukranlilləh ariflikdir bu gün dərsim çün Husəynim (ə.s.) var…

Dedilər ya işin ya HiCaB

Dedim Biiznillah o da var çün İrfanlıqdır hədəfim…

Sual etdim nə üçün HiCaB ?!

Dedilər çün əmrdir !

Dedim kimin ?!

Dedi birinin !

Dedim o “BİRİ”-nədə əmr HİCABDIR !!!

Ya … ya HiCaB

Əmr verə bilmərsən ey insan sən özün də tabesən !!!

 

Bizə qanun yeritmək istəyən bilsin ki,

HiCaB yəni namus.

HiCaB yəni qeyrət.

HiCaB yəni ismət.

HiCaB yəni həya.

HiCaB yəni abır-ar.

HiCaB yəni İFFƏT…

HiCaB anan-bacın…

HiCaB yəni Allahın hökmü, əmri, İslamın isə əsası !!!

Ya … ya HiCaB

Səncə Allah hökmü yoxsa Xaliqin əmrinə tabe olmalı, vəzifəsi bəndəçilik olan “bəndənin” hökmü ???…

 

Onu da unutmayaq ki, yəzid sağ ikəndə dillərdə lənətlənib…Biz isə gözləməyək bu günün yəzidləri də nə vaxtsa ölər !!!

 

Bizimçün qorxu yoxdur ki, haqqı desək bizi zindan gözləyir..Bu dünya əbədi deyil ki, haqqı deyənlər əbədi zindanda qalsın..Haqq məhbusları bu dünyada zindanda olsallar da, MƏADda daim azadlıqda olacaqlar..

 

Allahın əmrin inkar edənlər !!! sizlər qorxun ki, o dünyanın zindanına namizədsiz..MƏAD isə əbədidir..

 

Haqqı deyib məhbus olmaq, nahaqqa boyun əyib azad yaşamaqdan şərəfdir mənə !!!

 

Şüar isə eyidir:

Mən ölərəm əldən HiCaB !!!

Son nəfəsdə əmanətdən dönmərəm !!!

 

Bundan böyük dərdim var,

Çün ağır qəmim – AşuRam var…!!!

 

 

 

 

 

Qadinlar.biz

 

 

 

 

 


more post like this