İslamtimes – Haqq uğrunda öləcəyik dirilmək üçün .
islamtimes
Müəllif :
Hicab zəfər bayrağımızdır
Hicab zəfər bayrağımızdır
islamtimes.org/az/ – Hanı ağıllıların ağlı? Hanı özünü, sözünü doğru bilənlər və dünyanı çılpaqlıqğa sığınıb idarə etmək istəyənlər? İnsanlığa ləkə gətirənlər, pisliyə sürükləyənlər, cavab verin görək , masalarınızı, yataqlarınızı
” Hanı ağıllıların ağlı? Hanı özünü, sözünü doğru bilənlər və dünyanı çılpaqlıqğa sığınıb idarə etmək istəyənlər? İnsanlığa ləkə gətirənlər, pisliyə sürükləyənlər, cavab verin görək , masalarınızı, yataqlarınızı və başqa əşyalarınızın üstnü rəngli örtüklərlə bəzəyirsiniz ki, gözəl görünsün, göz oxşasın baxanda. Amma, Allahın buyurduğu örtüyə qarşı çıxırsınız. Allahın yaratdığı ən gözəl varlığın çılpaqlığına razı olursunuz və məcbur edirsiniz. “
və başqa əşyalarınızın üstnü rəngli örtüklərlə bəzəyirsiniz ki, gözəl görünsün, göz oxşasın baxanda. Amma, Allahın buyurduğu örtüyə qarşı çıxırsınız. Allahın yaratdığı ən gözəl varlığın çılpaqlığına razı olursunuz və məcbur edirsiniz.

Hələ anlamadınızmı, örtük gözəllik gətirir, gözəlliyi aşikar edir? Hələ anlamadınızmı, örtüyü vacib edən, haqq din olan İslam bütün gözəllikləri özündə göstərir?

İslam düşmənləri , siz zalımsınız, amma acizsiniz, qorxaqsınız. Kimə, haraya təslimsiniz ona baxın və sonradan möminlərin təslim olduğu Qurana nəzər salın və görün ki, şərəfinizi , qürurunuzu satmısınız. Sizlər kimsəsiniz. Möminin silahı dua və heç zaman bitməz, tükənməz, amma sizin özünüz kimi silahlarınız da müvəqqətidir.

Əl götürün qan tökməkdən, mömin hicabına əl uzatmaqdan. Müsəlmanlar heç vaxt səsiz qalmayacaq. Hicab İslamın zəfər bayrağıdır. O heç vaxt başlardan enməyəcək. Müsəlmanı min yerə parçalasanızda, müsəlman olaraq qalacaq və bir olacaq.

Bu yola çıxan geri dönməyəcək.
” Açmayın örtülərinizi! Zalımın ümidini qırın və sübut edin ki, kafirə qürur əyməz mömin. Zeynəb (ə) olun. Bu örtülər laiqli başlarda deyin. Ölkədə qadın haqları deyib, gecə – gündüz bağıranların yaxasından yapışın. İslam düşməni olan şeytan yuvası İsrailin , insan qanına susayan Amerikanın ayağı altında körpü olanlara, nəfsinə, vəzifəsinə dinini, din qardaşlarını qurban verənlərə, ölkəsini satanlara üsyan edin. Haqq bizik, haqq bizdədir deyin. Zalımın boyunduruğuna düşməyin. “
Cahanda ən böyük öndərin, Peyğəmbərin (s) izindədir müsəlmanlar. Aləmlərə rəhmət sacan, könüllərin tək sultanı peyğəmbərin (s) izindərdir ümmət.

Zalim güclü olsada hicablı bacılarım, örtümüzə əl uzatsada zəfər bizimdir, haqqa sığınanlarındır. Biz azadıq , yalnız Allaha quluq. Bizə pusqu quranlara söyləyin ki, ədalət hakim olmalı, zülmə son qoyulmalı, insanlıq gözəl günə , haqqa qovuşmalı.

Açmayın örtülərinizi! Zalımın ümidini qırın və sübut edin ki, kafirə qürur əyməz mömin. Zeynəb (ə) olun. Bu örtülər laiqli başlarda deyin. Ölkədə qadın haqları deyib, gecə – gündüz bağıranların yaxasından yapışın. İslam düşməni olan şeytan yuvası İsrailin , insan qanına susayan Amerikanın ayağı altında körpü olanlara, nəfsinə, vəzifəsinə dinini, din qardaşlarını qurban verənlərə, ölkəsini satanlara üsyan edin. Haqq bizik, haqq bizdədir deyin. Zalımın boyunduruğuna düşməyin.

Qalx ey müsəlman , zülmün üruzərinə get . Dəstək verin İslama. Güclülər məzlumları necə əzdiyini seyr etməyimiz, müsəlmanı – müsəlmana düşmən görməyimiz yetmədimi? İslam düşməninə fürsət verməyin.

İslamtimes – Zəhra

http://www.islamtimes.org


more post like this