Cavab: “Tovrat”, “İncil”, “Zəbur”, “Suhuf” və “Quran” Ramazan ayında nazil olub. NUR-AZ.COM


more post like this