İnsan rəftarında Allah yanında üç əməl var ki, çox sevilmişdir. İbarətdirlər: Az danışmaq, az yatmaq və az yemək. Bu haqda rəvayətləri qeyd edək:
– İmam Əli (ə) buyurur: “Dünya o kəslərdir ki, yuxusu çox ola”,
– Eləcə də o həzrət buyurur: “Çox yeyən və çox yatan şəxsin canı fəsadla (xəstəliklərlə) dolar və ziyan görər”.

sualcavab.ge/tf


more post like this