Birinci ay Cümə axşamı və cümə günləri “Yasin” və “Saffat” surəsini oxumaq. (Yasin, səh 445, Saffat, səh. 450) Qurani Kərim. İkinci ay Cümə axşamı və cümə günləri “Təbarəkəlləzi surəsi”-ni oxumaq. Cümə axşamı 140 dəfə, cümə günü 100 dəfə peyğəmbər və onun əhli-beytinə salavat göndərmək və əccil fərəcəhum deyilsin. (Furqan surəsi,səh 364) Üçüncü ay Cümə axşamı və cümə günləri “Ali İmran” oxumaq və 130 dəfə əccil fərəcəhum deyilsin, salavat göndərilsin. (Ali-İmran, səh. 55) Dördüncü ay Cümə axşamı və cümə günləri “Hələta” surəsi oxunsun və 40 dəfə salavat göndərilsin. (Hələta səh. 583 Qurani Kərim İnsan surəsi) Beşinci ay Cümə axşamı və cümə günləri “İnna-Fətəhna” surəsi və 40 dəfə salavat göndərmək. Altncı ay Cümə axşamı və cümə günləri “Vaqiə” surəsi oxumaq. (Vaqiə səh., 539) Yeddinci ay Cümə axşamı və cümə günləri “Təbarək” surəsini oxumaq və 140 dəfə Salavat göndərmək (peyğəmbər və onun əhli-beytinə). (Təbarək surəsi –Mülk surəsi 567) Səkkizinci ay Şəmbə günləri sübh namazından sonra “Qədr surəsi”-10 dəfə Bazar günləri sübh namazından sonra 2 dəfə Vəttini Bazar ertəsi – “Yasin” – 1 dəfə Çərşənbə axşamı –“Furqan” surəsi Çərşənbə günləri – “Həl-əta” surəsi Cümə axşamı – “Muhəmməd” surəsi Cümə günləri – “Saffat” surəsi (Qədr səh.,603, Vəttini səh., 602, Yasin səh., 445, Furqan səh., 364, Hələta səh., 583, Muhəmməd səh., 511, Saffat səh., 450) Doqquzuncu ay Cümə axşamı günləri Həcc surəsi, cümə günləri – Fatir surəsini oxumaq. (Həcc səh., 336, Fatir səh., 439) Redaktor: Nəcəf Ziyaret.az


more post like this