ƏL HÜSEYN BACUN SƏNƏ QURBAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR,
TEZ GƏLİN BİRDƏN GÜLƏR DÜŞMAN BACIN ZEYNƏB ÖLÜR.

NİZƏ ÜSTÜNDƏ OXURDUN BİR ZAMAN QURAN HÜSEYN
GƏL BAŞİM ÜSTƏ OXİ QURAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

SƏN NECƏ KƏRVÜBƏLADA ƏTŞAN ÖLDÜN QARDAŞM
GÜN QABAQİNDA LƏBİ- ƏTŞAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

ABU-HEYVANDA MƏNƏ BİR KİMSƏ VERSİN İCMƏRƏM
COX YORUBDUR RUHİMİ DÖVRAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

YEDDİ QARDAŞİN BİR YOXDU GÖZÜM YOLLARDADİ
HƏSRƏTÜZDƏN GÖZLƏRİ GİRYAN BACUN ZEYNƏB ÖLUR.

ALTUVUZ BƏSSİZ CƏNAZƏMDƏ ƏBƏFƏZLƏ DEMÜN
QOLLARİ YOXDU OLAR PEŞMAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

HƏR BACİ CAN ÜSTƏ ÖZ QARDAŞİNİ İSTƏR HÜSEYN
CAN VERİR YOX QALMAQA İMKAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

ƏLLƏRİM QOYNUMDAİDİ ACDİLAR ETSİN QİYAM
GÖRDÜLƏR Kİ KÖYNƏYÜNDÜ CAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

ƏHLİ-BEYTİN DƏRDİ DƏRDİMDİ MƏNİM MÖVLAM HÜSEYN
ELŞƏNİN YOX DƏRDİNƏ DƏRMAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.
http://www.muselman.ws/


more post like this