Cavab: Həzrət Adəmin (ə) övladlarının evlənməsi barəsində, İslam alimləri arasında iki nəzəriyyə vardır:
1. O zamanlar bacıyla qardaşın evlənməsinin haram olması Allah tərəfindən qərar verilməmişdi; çünki bəşər nəslinin qalması üçün başqa bir yol yox idi, bunun üçün də onlar bir- biriylə evləndilər.
2. Başqa bir nəzəriyyə bundan ibarətdir ki, öz yaxınlarıyla bir insanın evlənməsi xoşa gəlməz bir iş olduğu üçün, Həzrət Adəmin(ə) övladlarının evlənməsi mümkün deyil və Adəmin (ə avladları yer üzündə olan başqa bir nicatdan olan nəsillə evləndilər. Sonralar ki, onların övladları bir- biriylə əmi uşağı oldular bundan sonra o övladların evlənməsiylə insan nəsli artmağa başladı.
Bu iki nəzəriyyədən birincisini Əllamə Təba- təbai (rəh) Əlmizan təfsirinin müəllifi təyid edir.
NUR-AZ.COM


more post like this