Cavab: Həzrəti Zeynəbi Kubra hicrətin 5-ci (başqa nəqlə görə 6-cı ili) Cəmadyul əvvəl ayının 5-də Mədinədə dünyaya gəlmiş və hicrətin 62-ci ilində Mədinədə (başqa nəqlə görə Şamda) vəfat etmişdir. Lakin bəzi tarixçilər onun, hicrətin 64-cü ilində vəfat etdiyini yazırlar.

NUR-AZ.COM


more post like this