Cavab: Abid bir şəxs olan Büreyr ibni Xüzeyr idi. Onu “Seyidül-qürra” adlandırırdılar. Nur-az.com


more post like this