Cavab: Həzrəti Fatimənin təvəllüdü zamanı Allah tərəfindən dörd nəfər hündür boylu və Bəni-Haşim qadınlarına oxşar qadın Xədicənin otağına daxil oldular. Onlardan biri dedi:EyXədicə, biz Allah tərəfindən sənin yanına gəlmişik. Biz sənin bacılarınıq. Mənim adım “Saradır”, ibrahim Xəlilin zövcəsiyəm. Bu “Asiyədir”, behişdə səninilə qonşudur. O birisi isanın anası Məryəm və o biri isə Musanın bacısı Gülsümdür. Allah təala bizi sənin yanına göndərdi ki, ağır vaxtlarda (doğuşda) sənə kömək edək [4575] .
NUR-AZ.COM

[4575] Şeyx Abbas Qumi “Beytul əhzan”, səh.19-22.


more post like this