Cavab: Hər çətinlikdə Əli (əleyhissalam)-ın yanında olan yaxın silahdaşları var idi. Onlardan: 1. Malik Əqdər çəxəi. 2. Üveys Qərəni. 3 Məhəmməd ibni Əbubəkr. 4. Meysəm Təmmar. 5. Kumeyl ibni Ziyad. 6. Abdullah ibni Abbas. 7. Qənbər (həzrətin qulamı). 8. Rəşid Hicri. 9. Səhl ibni Hənif. 10. Səsəə ibni Sühan. 11. Zeyd ibni Sühan. 12. Əmmar Yasir. 13. Hücr ibni Ədi. 15. Qeys ibni Səd 16. Səd ibni Hatəm. [4558]
[4558] Həmən mənbə. səh. 405
NUR-AZ.COM


more post like this