Cavab: Ləqəbləri: Zeynül-Abidiin, Səccad, Zeynüs-salihin, Varisü elmin-nəbiyyin, Mütəhəccid, Zəkiyy, Əmin, Zahid, Abid, Ədl, Bəkka,
Künyəsi: Əbu Mühəmməd.
Atası: Peyğəmbər(s.ə.v.v)in nəvəsi Hüseyn (əleyhissalam)
Anası: Yəzdegirdin qızı Şəhrəbanu (Qadınlar şahı).
Doğulduğu gün: 15 Cəmadiyül-əvvəl.
Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə
Doğulduğu il: 36-cı hicri ili.
Şəhid olduğu gün: 25 Məhərrəm.
Şəhid olduğu il: 95-ci hicri ili.
Ömrü: 57 il.
İmamət müddəti: 35 il.
Şəhadətinin səbəbi: Hişam ibni Əbdül-məlik qardaşı Vəlidin dövründə o Həzrəti zəhərləmişdir.
Dəfn olunduğu yer: “Bəqi” qəbiristan-lığında əmisi Həsən (əleyhissalam)-ın yanında.
Övladlarının sayı: 15 (11 oğlan, 4 qız).
Oğlanları:
1. Məhəmməd Baqir (əleyhissalam). 2. Əbddüllah. 3. Həsən. 4. Zeyd. 5. Əmr. 6. Hüseyn. 7. Əsğər. 8. Əbdürrəhman. 9. Süleyman. 10. Əli. 11. Məhəmməd Əsğər.
Qızları:
1. Xədicə. 2. Fatimə. 3. Əliyyə. 4. Ümmü Külsüm.
Üzüyünün yazısı: “Həsbiyyəllahu likülli həmmin” (Allah hər bir müsibətdə mənə kifayətdir).

NUR-AZ.COM


more post like this