Cavab: Ləqəbləri: Sadiq, Tahir, Qaim, Kafil, Münci, Sabir, Müsəddiq, Mühəqqiq, Kaşifül-həqaiq.

Künyəsi: Əbu Əbdillah.

Atası: Mühəmməd Baqir (əleyhissalam)

Anası: Qasim ibni Məhəmməd ibni Əbu Bəkrin qızı Fatimə (künyəsi Ümmü-Fərvə).

Doğulduğu gün: 17 Rəbiül-əvvəl.

Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.

Doğulduğu il: 83-cü hicri ili.

Şəhid olduğu gün: 25 şəvval.

Şəhid olduğu il: 148-ci hicri ili.

Ömrü: 65 il.

Şəhadətinin səbəbi: Mənsur Dəvaniqi o həzrəti zəhərləmişdir.

Dəfn olunduğu yer: “Bəqi” qəbiristanlığı.

Övladlarının sayı: 10 (7 oğlan, 3 qız).

Oğlanları:

1. İsmail. 2. Əbdüllahi Əftəh. 3. Musayi Kazim (əleyhissalam). 4. İshaq. 5. Məhəmməd Dibac. 6. Əbbas. 7. Əli.

Qızları:

1. Fatimə. 2. Əsma. 3. Ümmü-Fərvə.

Üzüyündəki yazı: “Əllahu Xaliqu külli şəyin” (Allah hər bir şeyin xaliqidir).

NUR-AZ.COM


more post like this