Cavab: Ləqəbləri: Hadi, Nəqiyy, Mütəvəkkil, Əskəri, Nəcib, Mürtəza, Alim, Fəqih, Əmir, Dəlil, Əmin, Mötəmən, Təyyib, Naseh, Miftah.
Künyəsi: Əbül-Həsəni Salis.
Atası: İmam Mühəmməd Cavad (əleyhissalam)
Anası: Səmmanətül-qanitə (Məğribiyyə, Süsən)
Doğulduğu gün: 15 Zilhəccə (başqa bir rəvayətə görə 5 rəcəb).
Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.
Doğulduğu il: 212-ci hicri ili.
Şəhid olduğu gün: 3 rəcəb.
Şəhid olduğu il: 254-cü hicri ili.
Ömrü: 41 il.
Şəhadətinin səbəbi: Əbbasi xəlifələrindən olan Mötəmid onu zəhərləmişdir.
Dəfn olunduğu yer: Samirra.
Övladlarının sayı: 5 (4 oğlan bir qız).
Oğlanları:
1. Əbu Mühəmməd Əl-Həsən. 2. Hüseyn. 3. Mühəmməd (əleyhissalam). 4. Cəfəri-Kəzzab.
Qızı: Ayişə.
Üzüyünün yazısı: “Əlmülkü lillah” (Mülk və səltənət yalnız Allaha məxsusdur).

NUR-AZ.COM


more post like this