İslamtimes – Ey ki ondan başqa(məbud) yoxdur , öz rəhmətini muhəmməd və onun əhlibeytinə göndər , və bu yazının sahibini hər qəm-qüssədən və hər ağrı-əzabdan və hər xəstəlikdən və hər qorxudan saxlayaraq ona asanlıq və nicat mərhəmət buyur

İslamtimes

Hər növ xəstəlik, qəm və qarşıya çıxan qorxulu hadisədən uzaq qalmaq üçün

Hər növ xəstəlik, qəm və qarşıya çıxan qorxulu hadisədən uzaq qalmaq üçün

islamtimes.org/az/ – Bu duanı üstündə saxlasın.

بسم الله الرحمن الرحیم یا هو یا من هو یا من لیس هو الا هو صل علی محمد و آل محمد و اجعل لحامل کتابی هذا من کل همّ و غمّ و الم و مرض و خوف فرجاَ و مخرجاَ محمدُ علیُّ فاطمة الحسن و الحسین علیُّ محمدُ جعفرُ موسی علیُّ محمدُ علیُّ الحسن م ح مّ د علیهم الصلاة و السّلام

 

Besmellaher-rəhmaner-rəhim

Ya hovə , ya mən hovə , ya mən ləysə hovə ella hovə , səlle əla Mohəmməden və ale Mohəmməden vəc əl li hamele ketabi haza men kolle həmmen və ğəmmen və ələmen və mərəzen və xəvfen fərəcən və məxrəcən Mohəmmədon Əliyyon Fatiməton əl-Həsəno vəl-Hosəyno Əliyyon Mohəmmədon Cə`fəron Musa Əliyyon Mohəmmədon Əliyyon əl-Həsəno M.H.M.D ələyhemos-səlato vəssəlamo.

 

Tərcüməsi: Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey o ,ey ki odur , ey ki ondan başqa(məbud) yoxdur , öz rəhmətini muhəmməd və onun əhlibeytinə göndər , və bu yazının sahibini hər qəm-qüssədən və hər ağrı-əzabdan və hər xəstəlikdən və hər qorxudan saxlayaraq ona asanlıq və nicat mərhəmət buyur , Muhəmməd , Əli , Fatimə , Həsən və Hüseyn , Əli , Muhəmməd , Cə`fər , Musa ,Əli , Muhəmməd , Əli , Həsən , M H M D , onlara salam və rəhmət olsun .

 

İSLAMTİMES – ƏSGƏRZADƏ


more post like this