Allah mücərrəd olsa da sonsuz qüdrəti sayəsində maddi varlıq yaratmağa qadirdir. Digər tərəfdən, “maddiyyət” vücudun mahiyyətidir. Mahiyyət isə xaricdə mövcud deyil. Əşyanı təmsil eədn vücuddur. Demək Allahla maddi varlıq arasında “vücud” adlı müştərək cəhət var. Allahın vücudu ali və müstəqil, maddi vücud isə məhdud, naqis və tamamilə Allahdan aslı olan vücuddur. Buna əsasən, Allahın maddi varlıq yaratması üçün heç bir heç bir müşkül qarşıya çıxmır.


more post like this