Cavab: Əvvəlcə gərək Zülqərneynin bəzi xüsusiyyətlərindən danışaq ki, İmam Zamanın (ə.f) onunla olan oxşarlıqları məlum olsun.

1. O, bütün yer üzünə hakimlik etmişdi:

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا
Həqiqətən Biz ona yer üzündə qüdrət verdik və onun ixtiyarında (istədiyi) hər bir şeydən (elm, qüdrət və imkanat kimi) səbəb və vasitələr qoyduq.
Kəhf surəsi, 18:84

Hədislərə əsasən Hz. Mehdi (ə.f) də bütün yer üzünün hakimi olacaq:

فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة : مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندر (ذي القرنين) ، والكافران نمروذ وبختنصر ، وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى : ” ليظهره على الدين كله ” [ التوبة : 33 ] وهو المهدي
Rəvayət olunmu؛dur ki, bütün dünyanın pad؛ahı dِrd nəfər olmu؛dur: Onlardan ikisi mِmin, ikisi isə kafir olmu؛lar. O iki imanlı ؛əxs Süleyman ibn Davud və İskəndər (Zülqərneyn) olmu؛dur. O iki kafir isə Nəmrud və Buxtunnəsr olmu؛lar. Bu ümmətdən be؛inci ؛əxs də hakimlik edəcək. اünki Allah Təala buyurur: “…Bütün dinlərdən üstün din etmək üçün…” (Tِvbə surəsi, 9:33) O Mehdidir.
əl-Qurtubi, əl-Cami li-Əhkam əl-Quran, c.11 s.47

Əhli-sünnə alimlərindən olan əs-Səxavi də ِz kitabında Kəb əl-Əhbardan nəql edir ki, o belə deyib:

إني لأجد المهدي مكتوبا في أسفار الأنبياء ما في حكمه ظلم ولا عيب . يملك الدنيا كما ملك ذو القرنين ، وسليمان بن داود عليهما السلام
Mən keçmi؛ peyğəmbərlərin kitablarında Mehdini gِrmü؛əm. Onun hِkümətində heç cür zülm və eyb yoxdur. Zülqərneyn və Süleyman ibn Davud (ə.s) necə dünyanın maliki olmu؛larsa, O da dünyanın maliki olacaq.
القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة ص 56 چاپ مكتبة القرآن قاهرة

2. Ona qeybi səbəblər əta olunmu؛dur.
Əvvəlki ayədə (Kəhf, 18:84) i؛arə olunanlar bu mətləbə də dəlalət edir. Belə ki, İmam Zaman (ə.f) haqqında da qeybi səbəblər o Ağaya kِmək edəcəkdir.

3. O, bütün yer üzünü gəzib.

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قصة المهدي قال : ويتوجه إلى الآفاق فلا تبقى مدينة وطأها ذو القرنين إلا دخلها وأصلحها
Əmiril-muminin Əli (ə.s)-dan Həzrət Mehdinin macərası haqqında nəql olunub ki, o Həzrət (ə.s) buyurmu؛dur: O, (Həzrət Mehdi (ə.f)) hər yerə üz tutacaq, Zülqərneynin girdiyi elə bir ؛əhər olmayacaq ki, Mehdi (ə.f) ora girməmi؛ olsun və oranı islah etməmi؛ olsun.
ھeyx Əli əl-Yəzdi əl-Hairi, İlzam ən-Nasib c.2, s.261

4. Onun da uzun bir qeyb dِvrü olub və sonradan a؛kara çıxmı؛dır.

يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام ، ومثله مثل ذي القرنين ، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه [ فيها ] للدعاء بتعجيل فرجه
Ey Əhməd ibn İshaq Onun (Mehdinin) bu ümmətdə macərası Xızr (ə.s) və Zülqərneynin (ə.s) macərası kimidir. And olsun Allaha Onun elə bir qeybət dِvrü olacaqdır ki, Onun İmamətində Allahın sabitqədəm etdiyi ؛əxslər və fərəcinin tezlə؛məsi üçün dua edən ؛əxslərdən ba؛qa hamı həlakətə uğrayacaqdır.
ھeyx Əli əl-Kurani, Mucəm əhadis əl-İmam əl-Məhdi, c.4, s.267

5. O, uzun ِmürlü idi.

.عن عبد الله بن زياد بن سمعان قال بلغني عن بعض مؤمني أهل الكتاب أن ذا القرنين عاش ثلاثة آلاف سنة
Əhli-kitabın bəzi mِminlərindən bizə xəbər yeti؛ib ki, Zülqərneyn üç min il ya؛amı؛dır.
İbn Əsakir, Tarix Mədinəti Dəmə؛q c.17, s.361

.وفي التوراة أن ذا القرنين عاش ثلاثة آلاف سنة والمسلمون يقولون ألفا وخمسمائة

Tövratda Zülqərneynin üç min il ya؛adığı qeyd olunmu؛dur, lakin müsəlmanlar onun iki min be؛ yüz il ya؛adığını deyirlər.
Sibt b. əl-Cəuzi, Təzkirət əl-Xəvass, s.364; ھeyx Hüseyn əl-Kuraninin “Qeybət əsrinin ədəbləri” kitabından nəqlən, s.25

Bütün bu qeyd olunan yerlərdə Həzrət İmam Mehdinin (ə.f) Zülqərneynə ox؛arlığı mِvcuddur.

Həzrət Vəliyyi-Əsr (ə.f) müəssisəsinin ؛übhələrə cavab təhqiqat qrupu

http://sualcavab.ge

 

 


more post like this