İlk olaraq biz buna əmin olmalıyıq ki, günahlarımızın bağışlanması naminə bir dəfəlik günahlardan çəkinməli, səmimi qəlbdən tövbə etməliyik. Daha sonra hansısa müstəhəb əmələlri yerinə yetirməklə məqamımızı ucalda, xətalarımızı bağılada bilərik.
Rəvayətlərdə Cəfər ibn Təyyar namazının böyük günahların bağişalnmasına səbəb olması qeyd edilib, qılınma vaxtı cümə günü günortaya yaxın bir vaxtdır


more post like this