islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Gülərüzlülük

  Gülərüzlülük

  Gülərüzlülük
  Rate this post

   

  231. Gülərüzlülük

  770.Allahın Peyğəmbəri (s):«Gülərüzlülük kini təmizləyir.»[1]

  771.Allahın Peyğəmbəri (s):«Qardaşınla gülərüz görüş.»[2]

  772.Allahın Peyğəmbəri (s):«Siz heç vaxt insanların hamısına öz malınızla fayda verə bilməzsiniz. Buna görə də onlarla (heç olmasa) açıq və gülər üzlə görüşün.»[3]

  773.İmam Əli (ə):«Gülərüzlülük dostluq kəməndidir.»[4]

  774.İmam Əli (ə):«Gülərüzlülük azad insanın xislətidir.»[5]

  775.İmam Əli (ə):«Gülərüzlülük məhəbbət kəndiridir.»[6]

  776.İmam Əli (ə):«Möminin sevinci üzündə, qüdrəti dinində, kədəri qəlbindədir.»[7]

  777.İmam Əli (ə):«Gülərüzlülüyün sənin alicənablığın və nəfsinin kəramətinin nişanəsidir.»[8]

  778.İmam Əli (ə):«Qardaşlarınızla görüşən zaman bir-birinizə əl verin, onlara gülərüzlülük və təbəssüm göstərin ki, ayrılarkən günahlarınız tökülsün.»[9]

  779.İmam Əli (ə):«İnsanların, dostlarının ürəklərini ələ almaları və düşmənlərinin qəlbindən kinləri təmizləmək üçün ən yaxşı vasitə onlarla qarşılaşanda gülərüzlü olmaları, yanlarında olmayanda halları ilə maraqlanmaları və yanlarında olanda təbəssüm etmələridir.»[10]

   

   

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild  [1] əl-Kafi, c.2, səh.103, hədis 6

  [2] əl-Kafi, c.2, səh.103, hədis3

  [3] əl-Kafi, c.2, səh.103, hədis1

  [4] Biharul-Ənvar, c.69, səh.409, hədis 12

  [5] Ğurərul-Hikəm, hədis 656

  [6] Ğurərul-Hikəm, hədis 5546

  [7] Ğurərul-Hikəm, hədis 3454

  [8] Ğurərul-Hikəm, hədis 4453

  [9] Biharul-Ənvar, c.76, səh.20, hədis 3

  [10] Biharul-Ənvar, c.78, səh.57, hədis 124