350.Allah gözəldir gözəlliyi sevir

Quran:

«De: Allahın öz bəndələri üçün yaratdığı zinəti və təmiz ruziləri kim haram buyurmuşdur? De:  Bunlar, dünyada iman gətirən üçündür, Qiyamət günündə isə yalnız möminlərə məxsusdur.»[1]

Hədis:

1126.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala gözəldir və gözəlliyi sevir. Nemətinin nişanəsini bəndəsində görməyi də sevir. O, yoxsulluğa və özünü yoxsul göstərməyə nifrət edir.»[2]

1127.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala möminin öz qardaşlarının yanına səliqəli və bəzənmiş halda getməsini sevir.»[3]

1128.Allahın Peyğəmbəri (s):«Sizin hər biriniz bığ və burnunun tükünü bir az qısaltmalı və özünə baxmalıdır. Çünki, bu işlər gözəlliyi daha da artırır.»[4]

1129.İmam Sadiq (ə):«Gözəl paltar geyin. Çünki Allah gözəldir və gözəlliyi sevir. Amma, gərək halaldan olsun.»[5]

 

351.Gözəl üz

1130.Allahın Peyğəmbəri (s):«Gözəlliyin bəlası qürurdur.»[6]

1131.Allahın Peyğəmbəri (s):«Mömin kişiyə verilmiş ən yaxşı şey gözəl əxlaqdır. İnsana verilmiş ən pis şey isə gözəl üzdə pis qəlbin olmasıdır.»[7]

1132.Allahın Peyğəmbəri (s):«Xeyir və yaxşılığı üzü gözəl olanlarda axtarın. Çünki,onların etdikləri gözəllikdə daha gözəldir.»[8]

1133.İmam Əli (ə):«Möminin üzünün gözəlliyi Allahın ona olan hüsn-rəğbətindəndir.»[9]

 

 

 

352.Saça dəyər vermək

1134.Allahın Peyğəmbəri (s):«Gözəl saç ilahi örtükdür. Buna görə, də onu qiymətləndirin.»[10]

1135.Allahın Peyğəmbəri (s):«Saçını uzadan ona yaxşı qulluq etməlidir, əks halda onu qısaltsın.»[11]

 

353.Batini gözəllik

1136.Allahın Peyğəmbəri (s):«Gözəllik dildədir.»[12]

1137.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ağıldan gözəl gözəllik yoxdur.»[13]

1138.Allahın Peyğəmbəri (s):«Sağlamlıqdan gözəl paltar yoxdur.»[14]

1139.İmam Əli (ə):«Allah-taala qadının çöhrəsini (və gözəlliyini) onun üzündə, kişinin çöhrəsini (və gözəlliyini) isə onun dilində qoyub.»[15]

1140.İmam Əskəri (ə):«Üzün gözəlliyi zahirin gözəlliyi, ağlın gözəlliyi isə batinin gözəlliyidir.»[16]

 

 

 

 

 

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

 [1] Ə’raf, ayə 32

[2] Kənzul-Ummal, hədis 17166

[3] Məkarimul-Əxlaq, c.1, səh.85, hədis 1

[4] Qurbul-İsnad, səh.67, hədis 215

[5] Vəsailuş-Şiə, c.3, səh.340, hədis 4

[6] Biharul-Ənvar, c.77, səh.59, hədis 3

[7] Kənzul-Ummal, hədis 5170

[8] Uyun əxbar Rza (ə), c.2, səh.74, hədis 344

[9] Ğurərul-Hikəm, hədis 4848

[10] Vəsailuş-Şiə, c.1,səh.432, hədis 2

[11] Vəsailuş-Şiə, c.1,səh.432, hədis 1

[12] Tuhəful-Uqul, səh.37

[13] Nəhcus-səadə, c.1, səh.51

[14] Biharul-Ənvar, c.77, səh.381, hədis 5

[15] Biharul-Ənvar, c.71, səh.293, hədis 63

[16] Əlamud-Din, səh.313


more post like this