islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Gözəllik

  Gözəllik

  Gözəllik
  Rate this post

   

  350.Allah gözəldir gözəlliyi sevir

  Quran:

  «De: Allahın öz bəndələri üçün yaratdığı zinəti və təmiz ruziləri kim haram buyurmuşdur? De:  Bunlar, dünyada iman gətirən üçündür, Qiyamət günündə isə yalnız möminlərə məxsusdur.»[1]

  Hədis:

  1126.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala gözəldir və gözəlliyi sevir. Nemətinin nişanəsini bəndəsində görməyi də sevir. O, yoxsulluğa və özünü yoxsul göstərməyə nifrət edir.»[2]

  1127.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala möminin öz qardaşlarının yanına səliqəli və bəzənmiş halda getməsini sevir.»[3]

  1128.Allahın Peyğəmbəri (s):«Sizin hər biriniz bığ və burnunun tükünü bir az qısaltmalı və özünə baxmalıdır. Çünki, bu işlər gözəlliyi daha da artırır.»[4]

  1129.İmam Sadiq (ə):«Gözəl paltar geyin. Çünki Allah gözəldir və gözəlliyi sevir. Amma, gərək halaldan olsun.»[5]

   

  351.Gözəl üz

  1130.Allahın Peyğəmbəri (s):«Gözəlliyin bəlası qürurdur.»[6]

  1131.Allahın Peyğəmbəri (s):«Mömin kişiyə verilmiş ən yaxşı şey gözəl əxlaqdır. İnsana verilmiş ən pis şey isə gözəl üzdə pis qəlbin olmasıdır.»[7]

  1132.Allahın Peyğəmbəri (s):«Xeyir və yaxşılığı üzü gözəl olanlarda axtarın. Çünki,onların etdikləri gözəllikdə daha gözəldir.»[8]

  1133.İmam Əli (ə):«Möminin üzünün gözəlliyi Allahın ona olan hüsn-rəğbətindəndir.»[9]

   

   

   

  352.Saça dəyər vermək

  1134.Allahın Peyğəmbəri (s):«Gözəl saç ilahi örtükdür. Buna görə, də onu qiymətləndirin.»[10]

  1135.Allahın Peyğəmbəri (s):«Saçını uzadan ona yaxşı qulluq etməlidir, əks halda onu qısaltsın.»[11]

   

  353.Batini gözəllik

  1136.Allahın Peyğəmbəri (s):«Gözəllik dildədir.»[12]

  1137.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ağıldan gözəl gözəllik yoxdur.»[13]

  1138.Allahın Peyğəmbəri (s):«Sağlamlıqdan gözəl paltar yoxdur.»[14]

  1139.İmam Əli (ə):«Allah-taala qadının çöhrəsini (və gözəlliyini) onun üzündə, kişinin çöhrəsini (və gözəlliyini) isə onun dilində qoyub.»[15]

  1140.İmam Əskəri (ə):«Üzün gözəlliyi zahirin gözəlliyi, ağlın gözəlliyi isə batinin gözəlliyidir.»[16]

   

   

   

   

   

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

     [1] Ə’raf, ayə 32

  [2] Kənzul-Ummal, hədis 17166

  [3] Məkarimul-Əxlaq, c.1, səh.85, hədis 1

  [4] Qurbul-İsnad, səh.67, hədis 215

  [5] Vəsailuş-Şiə, c.3, səh.340, hədis 4

  [6] Biharul-Ənvar, c.77, səh.59, hədis 3

  [7] Kənzul-Ummal, hədis 5170

  [8] Uyun əxbar Rza (ə), c.2, səh.74, hədis 344

  [9] Ğurərul-Hikəm, hədis 4848

  [10] Vəsailuş-Şiə, c.1,səh.432, hədis 2

  [11] Vəsailuş-Şiə, c.1,səh.432, hədis 1

  [12] Tuhəful-Uqul, səh.37

  [13] Nəhcus-səadə, c.1, səh.51

  [14] Biharul-Ənvar, c.77, səh.381, hədis 5

  [15] Biharul-Ənvar, c.71, səh.293, hədis 63

  [16] Əlamud-Din, səh.313