İnsan bu həyatda nəsihətə və öyüd almağa həmişə ehtiyac duyur. Bu sahədə Məsumlardan (ə) üstününü tapmaq olmaz. İnsan gərək yaxşı eşitməyi və əməl etməyi təmrin etsin. (Tebyan)

İmam Əli (ə) dostu və ardıcılı Kumeylə yaxşı yaşamaq üçün 5 göstəriş verir və buyurur: “Ey Kumeyl! Hər bir halda haqqı deməyi əsirgəmə və təqvalı insanları sev. Fasiqlərdən və günahkarlardan uzaq ol. Münafiqlərə və ikiüzlülərə nəzarət et. Xəyanət edənlərlə dostluq etmə”.

Birinci göstəriş: haqqı demək.

Haqq və həqiqəti demək o məsələlərdəndir ki, İslam dini həmişə ona əhəmiyyət vermişdir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ən təqvalı insan o kəsdir ki, haqqı desin – istər faydasına olsun, istərsə də ziyanına”.

İndiyə qədər heç düşünmüsükmü ki, əgər bütün insanlar haqqı desəydilər, bütün dünya behişt olardı? Əgər anlaşılmazlıq zamanı haqqı desəydilər, bu qədər kin və küdurət yaranmazdı. Əgər evlənən zamanı haqqı desəydilər, bu qədər boşanma halları olmazdı. Əgər hər birimiz buna səy etsəydik, necə də gözəl olardı…

İkinci göstəriş: təqvalı insanlarla dostluq etmək.

İmam Əli (ə) Kumeylə təvqalı insanlarla oturub-durmağı tövsiyə edir. Bəs bu insanların hansı xüsusiyyətləri vardır? Onları necə tanımaq olar ki? İmam Baqir (ə) buyurur: “Təqvaya riayət edənlər dünyanın ən az xərcləyən və ən az zəhmətli insanlarıdır. Onların sənə ən çox kömək edəni o kəslərdir ki, təzəkkür verib yardım edərlər, unudan zaman yadına salarlar. Davamlı olaraq Allahın əmrini deyərlər. Daima Allahın əmrini ayaqda saxlayarlar. Allah dostluğu üçün hər bir dostluqdan və sevgidən əl çəkər, öz padşahlarına itaət etmək üçün dünyadan qaçarlar. Səmimi qəlbdən Allaha, dostluğa və Onun məhəbbətinə üz çevirərlər”.

Üçüncü göstəriş: fasiqlər və günahkarlardan uzaq olmaq.

Dostluq – elə mövzulardandır ki, insan şəxsiyyətinə və mənəviyyatına təsir qoyar. Dost insanı ucaltdığı kimi, həm də süqut etdirə bilən ən mühüm amillərdən ola bilər. İmam Əli (ə) Kumeylə göstəriş verir ki, fasiqlərdən və günahkarlardan uzaq olsun. Əgər hiss etsək ki, bir mühitdə günah üçün zəminə yaranır, oradan mütləq uzaqlaşmalıyıq.

Dördüncü göstəriş: ikiüzlü insanlara nəzarət etmək.

Çox təəssüf ki, bu dünyada zahiri gözəl, ancaq batini fasiq olan insanların sayı çoxdur. Bu insanlar dostluq iddiası edərək insana yaxınlaşar, ancaq müşkil və problemdən başqa bir şey gətirməzlər. Bu cür insanlarla rəftarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər şeyi deməmək və hər işi görməmək kimi. Çünki onlar sirr saxlamazlar və insanın arxasından qeybət edər və töhmət vurarlar.

Beşinci göstəriş: xainlərlə dost olmamaq.

İmam Əlinin (ə) nəzərinə görə xəyanət nifaqın başlanğıcıdır. Xain insan sənə yaxşı dost olmaz. Çünki həqiqi dost insan ruhuna səfa bəxş etməli və rahatlıq gətirməlidir. Ancaq xain insan hər an bizə hansısa xəyanəti edə bilər və insan onun yanında heç bir zaman özünü rahat hiss etməz. Həzrət Peyğəmbər (s) xainlərin dörd sifətini bəyan etmişdir ki, onlara işarə edək:

1. Allaha itaətsizlik etmək.

2. Qonşulara əziyyət vermək.

3. Hamıya nifrət etmək.

4. Üsyana yaxın olmaq”.

Xəyanətin bariz nümunələrindən biri də əmanətə və insanların malına xəyanət etməkdir.

 

Allah Təala bizləri bu mübarək tövsiyələrə əməl edənlərdən qərar versin, inşəallah. Deyerler.org

http://sualcavab.ge


more post like this