Getmə meyxanayə sən kor-korana, ey huşyar,
Eşq evində bu riya paltarını geymə çıxar!
O evin sakini aşiqlər, əliboşlardır,
Oraya basma ayaq, səndə əgər bir şey var!
Vermisən deyrə könül, təsbihin aludəsisən,
Umma ki, meyxanaçı sağərinə mey damızar!
İstəsən sirlərin sirrinə agah olasan,
Qır o təsbihi, bu deyrin qapısından qurtar!
Yoxsa aşiq tək əgər eşq yolundan xəbərin,
Yolu ver yolçusuna, öz başına sağlam apar!
Bu toru aç ayağından, parala, qır qəfəsi,
Aç qanad uç, sənə yurdunda verər yer dildar!
İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 


more post like this