Bismillahir-rəhmanirrəhim. Gecə namazının fəzıləti. Gecə namazının fəziləti haqqında məsumlardan çoxlu rəvayatlər nəqil olunmuşdur. Həzrəti peyğəmbər (s.v.s) Əli (ə) vəsiət edərək buyurur: Həzrət üçdəfə təkidlə buyurur; ”Gecə namazı qılmağı özünə vacib et!”. Başqa bir rəvayətdə isə imam Sadiq (ə) belə buyur: “Dünya malı və övladlar budünya həyatının, gecə namazı isə axirət həyatının zinətidir”. Gecə namazının axirət savabından başqa budünya üçündə müəyyən faydaları vardır. Və bu məna bizə çatmış bəzi rəvayətlərdədə gözə çarpır. Gecənamazının dünyavi faydaları. Əziz oxucu Gecə namazının dünyavi faydaları barədə revayətlər çoxdur lakin biz siszə qısa gözəl birirni çatdıracayıq. İmam Rza (ə) buyurmuşdur: “Gecə namazı qilmağı özünüzə vacib edin. Çünkü səkkiz rəkət gecə namazı , iki rəkət şəf namazı və bir rikət də vətr namazı qılıb vətir namazının qunutunda yetmiş dəfə istiğfar edən mömin bəndəni, Allah təbarək təala qəbir əzabından cəhənnəm odundan nicat verər. Dünya ömrünü uzadar və iqtisadını (məişətini, güzaranını) genişləndirib vüs’ət verər. Göylərin ulduzları yer əhli üçün işıq saçan kimi, gecə namazı qılınan evdə göy əhli üçün işıq saçar. Bu mənəvi və Allah istəyən ibadətə nail olmaq üçün gecənin əvvəlindən onu yerinə yetirməyə söz verib, xüsusilə gecə az yeməklə, sübh oyanmağa özünüzü hazırlayın” Həzrət Əli (ə) : “Üç şeyi başqa üç şeylə istəmək olmaz; 1-Gecənin oyaqlığını, çox yeməklə; 2-Üzün nurunu, bütün gecəni yatmaqla; 3-Dünyada əmin-amanlıqda olmağı, fasiq və facirlərlə oturub-durmaqla.” Gecə namazının asan şəkildə qılınma qaydası. 1. Ümumiyyətlə gecə namazı om bir rəkətdir. Onun səkkiz rəkəti gecə nafiləsi niyyəti ilə sübh namazı kimi iki rəkət – iki rəkət qılınır. İki rəkət gecə nafiləsi niyyəti ilə. İki rəkət gecə nafiləsi niyyəti ilə. İki rəkət gecə nafiləsi niyyəti ilə. İki rəkət gecə nafiləsi niyyəti ilə. 2. Şə’f namazı niyyəti ilə iki rəkət qılınır. Yaxşı olar ki, onun birinci rəkətində “həmddən” sonra “Nas” surəsi, ikinci rəkətdə isə “həmddən” sonra “fələq” surəsi oxunsun. 3. Bir rəkət Vətr namazı niyyəti ilə qılınmalıdır. Bunamazda həmd surəsindən sonra üçdəfə ”Tövhid”, bir dəfə “Fələq” və bir dəfədə ”Nas” surələri oxunmalıdır. (Təkcə bir surədə oxumaq olar). Sonra qunut tutub aşağıdakıları deyirik: 1. Yetmişdəfə: “əstəğfirullahi rəbbi və ətubu iləyh” deyirik; 2. Yetmişdəfə: “Hazə məqamul-aizi bikə minən-nar. deyirik” 3. Üçyüz dəfə də: “Əl’əfv”. 4. 40 mö’min üçün dua edib:”Allahumməğ-fir li filan” deyirik; (filan sözünün yerinə mö’minin adı deyilir). Burada dünyadan köçmüş yaxud yaşayan mö’min arasında fərq yoxdur. Mö’minlərə dua edərkən iki cür dua etmək olar: 1. Bütün mö’min şəxsləri nəzərə alıb deyirik “Allahumməğ-fir li mö’minən vəl mö’minat”. 2. Yada tək-tək dua edirik.   Ixlas.az


more post like this