1151. Gьlьş və təbəssьm
3738. İmam Əli(ə): «Peyğəmbərin (s) gьlьşь təbəssьm idi.»
3739. İmam Baqir(ə): «Qəhqəhə ilə gьləndən sonra de: İlahi! Mənə qəzəblənmə.»
3740. İmam Sadiq(ə): «Qəhqəhə зəkmək şeytandandır.»
3741. İmam Sadiq(ə) : «Mцminin gьlьşь təbəssьmdьr.»
3742. İmam Sadiq (ə): «Kim цz qardaşına təbəssьm etsə, həmin təbəssьm ona bir savab olar.»
1152. Зox gьlməyin məzəmməti
3743. Allahın Peyğəmbəri (s): «Зox gьlməkdən ehtiyatlı ol ki, qəlbi цldьrər.»
3744. Allahın Peyğəmbəri (s): «Əgər mən bildiyimi siz bilsəydiniz, az gьlьb зox ağlayardınız.»
3745. «İrşadul Qulub»: Merac hədisində deyilir: «Allah-taala buyurur: Mənim ondan razı, ya narazı olduğumu bilmədiyi halda gьlən bəndəyə təəccьb edirəm.»
3746. İmam Əli(ə): «Зox gьlənin zəhmi aradan gedər.»
3747. İmam Əskəri(ə): «Təəccьbə gцrə olmayan gьlьş nadanlıq nişanəsidir.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this