1327. Etikaf.
Quran:
«Kəbəni insanlar ьзьn toplaşmaq və əmin-amanlıq yeri etdik. İbrahimin durduğu yeri цzьnьzə namazgah edin. İbrahimə də, İsmailə də «Evimi təvaf edənlər, orada qalıb həmişə ibadətdə olanlar, ruku və səcdə ilə namaz qılanlar ьзьn təmizləyin!» deyə əmr etdik.»
Hədis:
4441. Ənəs: «Peyğəmbər (s) bir yerdə daimi yaşayanda Ramazan ayının son on gьnьnь etikafda keзirər, səfərə зıxsaydı nцvbəti il iyirmi gьn etikaf edərdi.»
4442. Məymun bin Mehran: Həsən ibn Əlinin (ə) yanında oturmuşdum. Bir kişi gəlib dedi: «Ey Rəsulullahın цvladı! Filankəsin məndən filan qədər alacağı var və məni həbs etmək istəyir.» İmam buyurdu: «Allaha and olsun, mənim pulum yoxdur ki, sənin borclarını цdəyim.» Sonra həmin kişi ilə sцhbət etdi. Məymun deyir ki, İmam (ə) ayaqqablarını geydi. Ərz etdim ki, yabnə Rəsulallah! Etikafda olduğunuzu unutmusunuzmu? Həzrət buyurdu: «Unutmamışam, ancaq atamın babam Rəsuləllahdan (s) belə nəql etdiyini eşitmişəm ki, kim mьsəlman qardaşının ehtiyacını цdəmək ьзьn зalışarsa, doqquz min il oruc tutub, gecələri oyaq qalaraq Allaha ibadət etmiş kimidir.»
4443. İmam Sadiq (ə): «Allahın Peyğəmbəri (s) Ramazan ayının son on gьnьnь məsciddə etikafda keзirərdi. Bu mьddət ərzində Həzrət ьзьn tьkdən зadır dьzəldilərdi və O, ətəyini belinə bağlayıb, yatağını yığışdırardı…»
4444. İmam Sadiq (ə): «Etikaf yalnız ədalətli pişnamazın camaat namazı qıldığı cьmə məscidində olmalıdır.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this